Jak si vybrat správný kurz

Jak jsou kurzy náročné?

V mé nabídce naleznete kurzy různé náročnosti. Některé z nich jsou vhodné pro naprosté začátečníky bez jakýchkoliv předchozích zkušeností, u jiných kurzů je již nutné, aby účastníci měli již nějaké zkušenosti s šitím z korálků a nebo aby ovládali nějakou konkrétní techniku. Při výběru kurzu vždy přihlížejte k uvedené pokročilosti a vybírejte si kurz, který odpovídá vašim dosavadním znalostem a dovednostem. Pokud si vyberete příliš náročný kurz, je možné že pro vás bude náplň tohoto kurzu příliš obtížná či zcela nesrozumitelná, tempo příliš rychlé a nestihnete si během kurzu dostatečně osvojit danou techniku či dotvořit svůj výrobek a v závěru nebudete s tímto kurzem spokojeni. Pokud si naopak vyberete příliš jednoduchý kurz, může se stát že pro vás bude příliš nudný.
Jako "pomůcku" při výběru vhodného kurzu jsem sestavila krátký dotazník, který vám může pomoci vybrat si kurz, který pro vás bude poučný, srozumitelný i zábavný.

Test - jak si vybrat správný kurz

Pokud v dané kategorii budete moci na více než polovinu otázek odpovědět kladně, můžete se přihlásit na kurz dané obtížnosti. A prosím odpovídat poctivě ;) nepravdivou odpovědí ošidíte jenom sami sebe.

Začátečníci (*)

Tyto kurzy jsou pro vás vhodné, pokud:

 • Doposud nemáte žádné zkušenosti s korálkováním
 • Máte základní zkušenosti s korálkováním (jednoduché navlékání, ketlování), ale nemáte žádné zkušenosti s šitím z korálků

Šikovní začátečníci (**)

Tyto kurzy jsou pro vás vhodné, pokud:

 • Víte co to je "rokajl"
 • Už máte alespoň základní zkušenosti s jednoduchým šitím z korálků
 • Zkoušeli jste alespoň jednu techniku šití z korálků a dokážete touto technikou vytvořit jednoduchý šperk (i třeba s pomocí návodu)
 • Dokážete po ukončení práce zapošít nit
 • Víte jaký je rozdíl mezi obyčejnou jehlou a korálkovou jehlou

Mírně pokročilí (***)

Tyto kurzy jsou pro vás vhodné, pokud:

 • Už jste vyzkoušeli několik technik šití z korálků a aspoň jednu z nich dobře ovládáte
 • Dokážete samostatně vytvářet jednodušší šperky
 • Víte jaký je rozdíl mezi rokajlem velikosti 11/0 a 8/0
 • Víte jaký je rozdíl mezi českým a japonským rokajlem
 • Dokážete při šití z korálků řádně a správně utahovat
 • Víte že u většiny dutinkových či kruhových stehů funguje něco jako "přechod o řadu výš" a proč se musí dodržovat
 • Dokážete bez pomoci navázat nit, zapošít či přidat ke šperku zapínání
 • Dokážete najít ve své práci chybu (třeba vynechaný korálek nebo přetaženou nit) a opravit ji

Pokročilí (****)

Tyto kurzy jsou pro vás vhodné, pokud:

 • Už ovládáte více technik šití z korálků
 • Dokážete samostatně vytvořit složitější šperk
 • Dokážete bez pomoci obšít kabošon
 • Víte jak vypadá rokajl velikosti 15/0 a nebojíte se jej
 • Víte co se s skrývá pod pojmy jako Superduo, Rulla, Delica, Tila nebo farfalle
 • Rozumíte instrukci typu "navlékněte si deset korálků vel. 11/0 a ušijte pět řad plochého peyote stehu" a dokážete ji provést

Máte-li jakékoliv pochybnosti a nebo chcete s volbou vhodného kurzu poradit, neváhejte a kontaktujte mne a společně zjistíme zda je pro vás daný kurz vhodný a případně vám ráda doporučím vhodné zdroje pro samostudium a nebo nabídnu vhodnější kurz.


U některých kurzů je navíc uvedeno, zda je k jejich absolvování nutná či doporučená znalost nějaké techniky (například u projektů založených na obšívání kabošonů je nutná znalost peyote stehu). Pokud techniku (či techniky) uvedené v popisu kurzu neovládáte, doporučuji ještě před návštěvou vybraného kurzu danou techniku vyzkoušet - třeba na jednodušším kurzu a nebo s pomocí návodu z knihy, časopisu či z internetu. Pokud se na kurz dostavíte bez znalosti této techniky, je možné že pro vás bude kurz moc náročný a nebo že si nestihneme výrobek podle plánu dokončit.

Umím šít/plést/vyšívat ... mohu jít rovnou na kurz pro pokročilé?

Velmi často se setkávám z dotazem, zda se zájemce, který s korálky dosud nikdy nepracoval, ale má zkušenosti s jinými kreativními technikami či řemesly, může rovnou přihlásit na kurz šitého šperku pro pokročilé. Bohužel odpověď zní ne.
Samozřejmě, kladný vztah k ručním pracem je vždycky obrovskou výhodou, ale počítejte s tím, že každá "disciplína", každý "obor", každá rukodělná technika a každé řemeslo má svá vlastní pravidla, své vlastní zákonitosti, základní principy a terminologii a pokud ovládáte jednu techniku, ještě to nemusí znamenat, že vám automaticky a bez problémů půjde jiná.
Nebo to řeknu takhle ... Já dokážu vyměnit kolo u auta. To ale vůbec nic nevypovídá o mých znalostech italštiny a nebo o tom, jestli umím vařit.

Čtete doprovodné texty, prosím

Někteří účastníci si také vybírají kurz jen na základě ukázkových fotek. V popisu kurzu se ale nacházejí důležité informace zejména o náročnosti kurzu, druhu výrobku nebo technice kterou se budeme učit či co si z kurzu odnesete domů. Před samotným přihlášením si přečtěte všechny doprovodné texty a nespoléhejte se pouze na fotku výrobku.
1) To, že se vám výrobek líbí ještě neznamená, že jej se svými výchozími znalostmi zvládnete vytvořit, že vás jeho výroba bude bavit a že pro vás bude kurz jako takový přínosný. Na druhou stranu i na kurzu s "neatraktivní" ukázkovou fotkou se můžete naučit zajímavou a zábavnou techniku, která se vám zalíbí a jejíž pomocí budete moci tvořit zajímavé a atraktivní šperky.
2) Z fotky nelze zjistit, jak náročná je technika. Jednoduše řečeno - výrobek co na fotce vypadá velmi složitě může být ve skutečnosti jednoduchý a snadno zvládnutelný i pro začátečníka, na druhou stranu výrobek, o kterém si dle fotky myslíte, že jeho výroba bude snadná, může být ve skutečnosti velmi náročný na výrobu.
3) Fotky jsou jen ilustrační a slouží k tomu, aby vám ukázaly jak daná technika vypadá a k čemu se dá použít. Neznamená to, že si na kurzu vyrobíte přesně tento výrobek (ať již co se týče barevnosti, tvaru, rozsahu, velikosti ... )